Svěcení varhan s koncertem v Žehušicích

V sobotu 29. 6. ve 13:30 budou v kostele sv. Marka v Žehušicích slavnostně vysvěceny nově opravené varhany. Následovat bude krátký varhanní koncert.

S přáním pěkného dne
Mátlová Miroslava