Struktura úřadu obce Horušice

Starosta: Vlastimil Šálený
Místostarosta: Milan Štoček
Předsedkyně finančního výboru: Markéta Poskočilová
Člen: Vladislava Kárníková, Jiří Balán
Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavla Havelková
Člen: Josef Karkoš, Václav Merta
Zastupitel: Žaneta Janouchová

Zastupitelstvo obce- 7 členů:
Vlastimil Šálený
Milan Štoček
Mgr. Pavla Havelková
Markéta Poskočilová
Josef Karkoš
Vladislava Kárníková
Žaneta Janouchová