Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název úřadu Obec Horušice
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura Starosta: Vlastimil Šálený
Místostarosta: Milan Štoček
Předsedkyně finančního výboru: Markéta Poskočilová
Člen: Vladislava Kárníková, Jiří Balán
Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavla Havelková
Člen: Josef Karkoš, Václav Merta
Zastupitel: Žaneta Karkošová
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Horušice
Horušice 23
285 73 Horušice
Telefon: 327 399 809
Mobilní telefon: 723 247 723
E-mail: obechorusice@seznam.cz
úřední hodiny Obecního úřadu v Horušicích
Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 18:30 – 20:00
5. Bankovní spojení 13620161/0100 Komerční banka
111981438/0300 ČSOB
6. DIČ není
7. IČO 00640352
8. Rozpočet

Rozpočet obce Horušice rok 2019

Rozpočet obce Horušice rok 2018

9.Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

“Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).”

10. Ochrana osobních údajů Zásady ochrany a zpracování OÚ
11. Žádosti o informace
12. Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Horušice
14. Nejdůležitější předpisy:
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
16. Licenční smlouvy:
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční-zpráva-za-rok-2018

Výroční-zpráva-za-rok-2017