Svoz odpadu

Komunální odpad a bio odpad: Svozový kalendář pro rok 2024

Bio odpad bude svážen od 12.04.2024 (jede poprvé), harmonogram bude stejný jako v roce 2023. Poslední svoz bio odpadu bude v pátek 22.11.2024.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:

Jaro: 02.03.2024 – od 8:00 do 11:00 hodin před OÚ.
Podzim: 07.09.2024 – od 8:00 do 11:00 hodin před OÚ.

Tříděný odpad: Svozový kalendář pro rok 2024

Umístění stanoviště zvláštních sběrných nádob:

Před budovou OÚ č.p.23:
Biologické odpady, barva hnědá
Papír, barva modrá
Plasty, PET lahve, barva žlutá
Sklo, barva zelená
Kovy, barva šedá,
Jedlé oleje a tuky, barva černá s nápisem TUKY
Textil, barva bílá

Svoz „door to door“:
Oddělené soustřeďování plastů a papíru je zajištěno rovněž systémem „door to door““ od jednotlivých rodinných domů (domácností) prostřednictvím popelnic –žlutých (plasty) a modrých (papír). Do žlutých popelnic můžete dávat obaly od nápojových kartonů (tetrapack) a hliníkové plechovky (pivo, limo, energetické nápoje……). 

Jak třídit odpad:

Chceš se zlepšit ve třídění a nevíš co kam patří, inspiruj se na kamtridit.cz v záložce kam patří najdeš vše potřebné https://kamtridit.cz/map

Více o třídění si také můžeš vyhledat na https://www.jaktridit.cz/https://www.samosebou.cz/