Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Horušice za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2021

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Fin 12

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2021 – strojově čitelná

Vyvěšeno:                               Datum sejmutí:
11.04.2022                              18.5.2022

Návrh závěrečného učtu za rok 2019

Inventarizačni zpráva

Inventurní evidence

Návrh závěrečného učtu za rok 2019

Příloha

Rozvaha

Vykaz-zisku-a-ztrat

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-obce 2019 strojově čitelná

Vyvěšeno:                               Datum sejmutí:
16.06.2020                              2.7.2020