Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu 5.9.2020

Vážení občané,

V termínu 5.9.2020 proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební

izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

Očkování psů 2.8.2020

Dobrý den občané,

Doktor Škrdlant provede v neděli 2. srpna očkování psů proti vzteklině. Očkování proběhne za kapličkou od 9.00 hodin

Tato informace je vyvěšena ve vývěsce a na internetových stránkách obce.

Mimořádné opatření k šíření viru COVID19.

 

Mimořádné opatření KHS Stř.kraje 1/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vydala v pátek 10. července 2020 mimořádné opatření č. 1/2020, které nabývá účinnosti od 0:00, 11. července 2020.

http://khsstc.cz/dokumenty/mimoradnei-opatreni-khs-c–1-2020-pro-kutnohorkso-a-caslavsko–5812_5812_161_1.html

Tímto mimořádným opatřením při epidemii související s šířením viru COVID19 na okrese Kutná Hora (území ORP Čáslav a ORP Kutná Hora) mimo jiné zakázala pohyb všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště. Dále zakázala návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení, omezila konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách s účastí nad 200 osob a venkovních prostorách s účastí nad 300 osob a omezila provoz provozoven stravovacích služeb.

Tímto opatřením se má zabránit dalšímu přenosu a šíření koronaviru.

 

                                                                  Vlastimil Šálený