Vliv uzavírky komunikací v okolí obce Horka I na autobusovou dopravu – 2. etapa

v souvislosti s uzavírkou silnice III/3384 u obce Horka I dochází na linkách PID 783 a 784 k vydání výlukových jízdních řádů s platností od čtvrtka 20. 4. 2023 do 26. 4. 2023. Naopak na lince 782 dochází k ukončení výluk Rohozec a Horka I – Bojmany.

Z důvodu nemožnosti otočení autobusových vozidel v úseku Svobodná Ves – Bílé Podolí dojde k krátkodobému zrušení obslužnosti částí obcí na lince 784.

 

  • TRASA LINEK

 

Směr Čáslav:

 

Linka 784 bude vedena ze zastávky „Horka I“ přímo po III/3383 – vpravo III/3384 – vlevo III/3385 – vlevo III/3386 do Semtěše a zpět po III/3386 (spoje nezajíždějící do Semtěše budou vedeny ze zastávky „Bílé Podolí“ vlevo MK – vlevo III/3388 – vpravo  III/3386) a dále po své pravidelné trase.

 

Vybrané spoje linky 783 bude vedena ze zastávky „Horka I, Borek, rozc.“ přímo po II/338 – vlevo III/3384 – vlevo III/3384 a dále po své pravidelné trase.

 

Směr Kutná Hora:

 

Linka 784 bude vedena ze zastávky „Semtěš“ zpět po III/3386 (spoje nezajíždějící do Semtěše budou vedeny ze zastávky „Bílé Podolí“ vlevo MK – vlevo III/3388 – vpravo  III/3386) – vpravo III/3385 – vpravo III/3384 – vlevo III/3383 a dále po své pravidelné trase.

 

Směr Horka I:

 

Vybrané spoje linky 783 bude vedena ze zastávky „Horka I, Borek“ přímo po II/338 – vpravo III/3383 – vpravo III/3384 – vpravo III/338 – vlevo II/338 do zastávky „Horka I, Borek, rozc.“. Dále pojedou jako linka 784.

 

 

 

  • Změny zastávek

 

Přemisťuje se:
„Horka I, Svobodná Ves, dolní“

– pro linky 783 a 784 do pravidelné zastávky linky 782 před křižovatkou silnic III/3383 x III/3384

– pro linky 783 a 784 do pravidelné zastávky linky 782 před křižovatkou silnic III/3383 x III/3384

 

Ruší se:

„Bílé Podolí, Pazderna“              – obousměrně pro linku 784

„Brambory, Koukalka“                – obousměrně pro linku 784

„Brambory“                                  – obousměrně pro linku 784

„Horka I, Svobodná Ves, horní“– obousměrně pro linku 783 a 784

„Horka I, Svobodná Ves, střed“ – obousměrně pro linku 783 a 784

 nová_vývěska_Svobodná Ves-Brambory

Vyvěšeno:                                   Datum sejmutí:
20.04.2023.                                27.04.2023