Naháňka na černou zvěř 24.01.2021

Dne 24.1.2021 se uskuteční naháňka na černou zvěř, kterou pořádá Panství Žehušice. První leč bude probíhat v době od 9:30 – 11:30 hodin a druhá leč bude od cca 12:30 – 15:00 hodin. V přiložené mapě je znázorněno, ve kterých částech lesa se naháňka uskuteční.

Prostor by měl být označen zalaminovanými cedulemi s upozorněním.

Mapa naháňky na černou zvěř dne 24.1.2020