Očkování psů 2.8.2020

Dobrý den občané,

Doktor Škrdlant provede v neděli 2. srpna očkování psů proti vzteklině. Očkování proběhne za kapličkou od 9.00 hodin

Tato informace je vyvěšena ve vývěsce a na internetových stránkách obce.