Komunální odpad a bioodpad.

Komunální odpad a bioodpad.

Informace k svozu odpadu:

Poslední svoz bioodpadu bude 22.11.2019.

Od 29.11.2019 bude každý pátek svážen komunální odpad.