Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Horušice za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2021

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Fin 12

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2021 – strojově čitelná

Vyvěšeno:                               Datum sejmutí:
11.04.2022                              18.5.2022