Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyvěšeno:                               Datum sejmutí:
5.1.2021                                    21.1.2021