Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno:                               Datum sejmutí:
13.2.2019                                29.2.2019