Struktura úřadu obce Horušice

Starostka: Jaroslava Radovnická
Místostarosta: Milan Bachan
Předsedkyně finančního výboru: Růžena Bížová
Člen: Marta Vepřková
Předseda kontrolního výboru: Josef Karkoš
Člen: Jindřich Kasal