Informace dle 106/1999 Sb.

1. Název úřadu

Obec Horušice

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Starostka: Jaroslava Radovnická
Místostarosta: Milan Bachan
Předsedkyně finančního výboru: Růžena Bížová
Člen: Marta Vepřková
Předseda kontrolního výboru: Josef Karkoš
Člen: Jindřich Kasal

4. Kontaktní spojení

tel.:327 399 809
mobil: 723 232 868

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Horušice 93

285 73 Horušice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Horušice 93
285 73 Horušice

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 9:00 – 10:00
18:30 – 20:00

4.4 Telefonní čísla

tel.:327 399 809
mobil: 723 232 868

4.5 Čísla faxu

nemáme

4.6 Adresa Internetové stránky

obechorusice@seznam.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obechorusice@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

nemáme

5. Bankovní spojení

13620161/0100 Komerční banka
111981438/0300 ČSOB

6. DIČ

Není

7. IČ

IČO – 00640352

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

A. Příjem žádostí a dalších podání

B. Opravné prostředky

C. Formuláře

D. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

E. Předpisy

E.1 Nejdůležitější používané předpisy

E.2 Vydané právní předpisy

F. Úhrady za poskytování informací

F.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

F.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

G. Licenční smlouvy

G.1 Vzory licenčních smluv

G.2 Výhradní licence

H. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.